Zdaniem MSWiA, gromadzenie danych o faktycznym miejscu zamieszkania obywateli i osób przebywających na stałe w naszym kraju  jest niezwykle istotne z punktu widzenia bezpieczeństwa i ma kluczowe znaczenie dla administracji publicznej.  Od 1 stycznia 2018 wraca obowiązek meldunkowy zniesiony w 2010 roku.

Obowiązek meldunkowy przywraca przyjęty przez Radę Ministrów projekt nowelizacji ustawy o ewidencji ludności , która ma obowiązywać już od 1 stycznia 2018. Realizacja obowiązku meldunkowego zostanie uproszczona – będzie można zameldować się elektronicznie. Dokonać tego będzie mogła każda osoba, która posiada kwalifikowany podpis elektroniczny lub profil zaufany ePUAP. – Taki profil można założyć udając się do najbliższego urzędu, gdzie potwierdzimy tożsamość, albo wykorzystując bankowość elektroniczną. Taką możliwość oferują swoim klientom m.in. banki PKO BP, ING oraz Millennium – przypomina Instytut Ochrony Praw Konsumentów.

MSWiA zapewnia, że formularz internetowy pozwoli zameldować się na pobyt stały i jednocześnie wymeldować się z pobytu czasowego (i na odwrót), co ułatwi załatwienie formalności np. studentom, czy pracownikom, którzy wyjeżdżają poza swoje stałe miejsce zamieszkania.

Zdaniem MSWiA, gromadzenie danych o miejscu zamieszkania ma kluczowe znaczenie dla prawidłowej realizacji zadań i obowiązków administracji publicznej wobec obywateli. Zachowanie obowiązku meldunkowego umożliwi m.in. głosowanie w wyborach. Wiedza o faktycznej liczbie mieszkańców pomoże też lokalnym samorządom w lepszym planowaniu usług publicznych i komunalnych. Należy do nich np. zapewnienie odpowiedniej ilości miejsc w żłobkach i przedszkolach.

Obowiązek meldunkowy istnieje obecnie w kilkunastu krajach Unii Europejskiej, m.in. w Finlandii, Wielkiej Brytanii, Danii i Szwecji. W wielu z nich traktuje się go bardziej rygorystycznie niż w Polsce.

ŹRÓDŁOMSWiA
UDOSTĘPNIJ

2 KOMENTARZE

    • Wg informacji MSWiA: Obowiązek rejestracji miejsca zamieszkania funkcjonuje w 16 spośród 21 badanych przez MSWiA krajów UE, tj. Finlandii, Litwie, Austrii, Chorwacji, Wielkiej Brytanii, Łotwie, Danii, Bułgarii, Belgii, Luksemburgu, Szwecji, Hiszpanii, Włoszech, Estonii, Holandii, Niemczech. Taki obowiązek nie występuje w Grecji, Republice Irlandii, Francji, Portugalii oraz w Republice Czeskiej, jednakże rozwiązania w tych krajach przewidują gromadzenie danych o osobach w rejestrach. Niektóre kraje stosują znacznie bardziej restrykcyjne rozwiązania niż te obowiązujące w Polsce i przejawia się to w przeprowadzaniu kontroli meldunkowych (Belgia, Włochy, Szwecja), nakładaniu wysokich kar finansowych za niedopełnienie obowiązku rejestracji (Chorwacja, Finlandia, Litwa, Łotwa, Szwecja, Hiszpania, Belgia, Dania, Austria, Luksemburg, Holandia) czy też w przeprowadzaniu postępowań wyjaśniających celem weryfikacji wskazanego adresu zamieszkania lub faktu dopełnienia obowiązku (Dania, Austria, Luksemburg, Belgia, Finlandia, Szwecja).

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Zostaw komentarz
Proszę wpisz nazwę użytkowniak