Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbieta Rafalska już w październiku br. wystosowała list do wójtów, burmistrzów i prezydentów miast w sprawie zapewnienia bezpieczeństwa osób bezdomnych w okresie zimowym.

W piśmie minister zwróciła się z prośbą o przygotowanie placówek noclegowych działających na terenie gmin i miast pod kątem udzielenia pomocy osobom bezdomnym oraz na przyjęcie wszystkich tych, którzy potrzebują schronienia, a także zapewnienie im odpowiedniego wsparcia.

„W związku ze zbliżającym się okresem zimowym, w czasie którego często zagrożone jest zdrowie i życie osób bezdomnych, które nie są w stanie zapewnić sobie ciepłego schronienia i posiłku, ważny jest stały monitoring służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo oraz dobra koordynacja działań, jak również właściwe reagowanie wszystkich, dla których los osób najbardziej potrzebujących naszej pomocy nie jest obojętny” – napisała w liście minister Rafalska.

Jak wskazała także w liście szefowa resortu, ważne jest również, aby sprawdzić miejsca niezamieszkałe, gdzie mogą przebywać osoby bezdomne (np. klatki schodowe, dworce PKP i PKS, altany śmietnikowe, piwnice itp.) i odpowiednio wcześnie dotrzeć z pomocą.

Udzielanie schronienia, wynikające z art. 17 ust. 1 pkt 3 ustawy o pomocy społecznej, jest obowiązkiem każdej gminy, a jego realizacja stanowi kluczowy element wsparcia dla osób pozbawionych podstawowych potrzeb bytowych w tym przede wszystkim schronienia.

Jak wynika z danych Policji, w okresie od 1 listopada 2015 r. do 31 marca 2016 r. na terenie Polski zarejestrowano 108 zgonów osób spowodowanych wychłodzeniem organizmu. Rok temu, w okresie od 1 listopada 2016 r. do 31 marca 2017 r. odnotowano takich zdarzeń 111.

ŹRÓDŁOMRPiPS
UDOSTĘPNIJ

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Zostaw komentarz
Proszę wpisz nazwę użytkowniak