Przed kilkoma tygodniami fundacja Instytut Ochrony Praw Konsumentów zaapelowała  do Ministerstwa Sprawiedliwości o zmianę przepisów dotyczących działania rzeczników konsumentów. Ministerstwo uznało jednak, że zmiany te są niepotrzebne.

Fundacja Instytut Ochrony Praw Konsumentów chciała zwrócić uwagę, że rzecznicy konsumentów występując do sądu przeciwko nieuczciwym koncernom są w rzeczywistości realnie narażeni na ryzyko ponoszenia kosztów procesowych  w tym kosztów wynagrodzenia pełnomocników strony przeciwnej z własnej kieszeni w przypadku negatywnego rozstrzygnięcia wniesionego przez nich powództwa. Zgodnie z obowiązującymi przepisami rzecznicy są bowiem jedynie zwolnieni z kosztów sądowych. Ryzyko pokrycia pozostałych kosztów z własnej prywatnej kieszeni w rzeczywistości powoduje, że urzędnicy coraz rzadziej decydują się na złożenie pozwu przeciwko nieuczciwemu przedsiębiorcy.

W odpowiedzi na pismo fundacji Instytutu Ochrony Praw Konsumentów w którym organizacja prosiła  Ministerstwo Sprawiedliwości o rewizję przepisów resort stwierdził, że nie ma takiej potrzeby chociaż jednocześnie Ministerstwo przyznaje, że byłaby ona korzystna  z punktu widzenia rzeczników konsumentów. ,,Z drugiej strony wyłączałby podstawowy mechanizm samokontroli w postaci odpowiedzialności za koszty procesu. Takie posunięcie niewątpliwie przyczyniłoby się do wszczynania procesu bez należytej oceny zasadności roszczenia, a w niektórych przypadkach nawet do wnoszenia pozwów na próbę’’ – czytamy w odpowiedzi Ministerstwa Sprawiedliwości jakie zostało skierowane do Fundacji Instytutu Ochrony Praw Konsumentów.

Fundacja Instytut Ochrony Praw Konsumentów jest zaskoczona stanowiskiem resortu sprawiedliwości. – „Jeśli rzecznicy konsumentów w systemie ochrony konsumentów mają pełnić jedynie funkcję punktu informacyjnego, prowadzić zajęcia edukacyjne dla dzieci w szkołach to może najwyższy czas uznać tę instytucję za anachroniczną i z niej zrezygnować? Współczesna technologia  umożliwia bowiem  udzielanie konsumentom pomocy informacyjnej za pomocą internetu, telefonu, em-ail, skype itd. Nowoczesne call center dla konsumentów zarządzane lub finansowane przez UOKiK będzie wówczas tańsze i efektywniejsze, niż sieć biur kilkuset urzędników” – mówi Klaudia Anioł, prezes zarządu Fundacji Instytutu Ochrony Praw Konsumentów.

Stanoiwsko Minksterstwa Sprawiedliwosci: Odpowiedż z MS_ rzecznicy konsumentów

ZOBACZ:

 

UDOSTĘPNIJ

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Zostaw komentarz
Proszę wpisz nazwę użytkowniak