Z informacji jakie 22 marca br. podały EFSA i Europejskie Centrum Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC) wynika, iż prawdopodobnym źródłem wybuchu epidemii listeriozy, która od 2015 r. dotknęła pięć państw członkowskich Unii Europejskiej (Austria, Dania, Finlandia, Szwecja i Wielka Brytania) były bakterie Listeria monocytogenes w zamrożonej węgierskiej kukurydzy pakowanej w Polsce. Jak informuje EFSA, do początku marca br. zgłoszono łącznie 32 przypadki zakażeń pałeczkami bakterii Listeria monocytogenes, w tym sześć zgonów. Przedsiębiorcy sektora spożywczego w Polsce, Finlandii, Szwecji i Estonii wycofali zakażone produkty. Listeria monocytogenes nazywana „lodówkową bakterią” to niezwykle groźna bakteria posiadająca wysokie zdolności przeżycia w zamrożonej żywności.

Listeria monocytogenes wywołuje zakażenia zwane listeriozami. Pałeczki Listeria monocytogenes to gram dodatnie, względnie beztlenowe, ruchliwe, niewytwarzające przetrwalników drobnoustroje, powszechnie występujące w środowisku. Drobnoustrój ten jest szeroko rozpowszechniony w przyrodzie, zwłaszcza w glebie, paszach, wodzie. Cechą charakterystyczną bakterii jest zdolność namnażania się w temp. 2–4ºC, przez co źródłem zakażenia człowieka może być przechowywana w tych warunkach żywność gotowa do spożycia. Może występować w mleku i jego przetworach, warzywach, mięsie oraz wyrobach mięsnych i jajach. Bakteria rozwija się również na przedmiotach codziennego użytku (ścierki do naczyń. wanny, zlewozmywaki, chłodziarki) i posiada zdolność uodporniania się na podprogowe dawki substancji antybakteryjnych stosowanych w środków myjących. Dlatego punkt ciężkości w zapobieganiu listeriozie spoczywa nie na niezwykle trudnej eliminacji zarazka ze środowiska i środków spożywczych, lecz na zabezpieczeniu żywności przed przeżyciem i namnożeniem tego niebezpiecznego drobnoustroju.

Od 5 do 10% ludzi jest bezobjawowymi nosicielami listerii w przewodzie pokarmowym. Do zakażenia tym drobnoustrojem najczęściej dochodzi drogą pokarmową, wyjątek stanowią zakażenia płodu i noworodka, przekazywane przez łożysko lub w trakcie porodu przez zainfekowany kanał rodny. Jak ostrzegają eksperci, Listeria monocytogenes to patogen szczególnie niebezpieczny dla noworodków, kobiet ciężarnych oraz osób o osłabionej odporności immunologicznej, będącej skutkiem choroby lub przyjmowania leków. Objawy kliniczne zakażenia drogą pokarmową u osób dorosłych występują po 24–48 godzin od spożycia zakażonej żywności. Do najczęstszych objawów należą: bóle stawów, bóle głowy, gorączka, kaszel, umiarkowana biegunka, wymioty, czasowa utrata przytomności, inne objawy żołądkowe oraz senność.

Jak ograniczyć ryzyko zakażenia bakteriami Listeria monocytogenes?

Osoby z grup podwyższonego ryzyka (kobiety w ciąży, ludzie starsi i przewlekle chorzy) powinni unikać spożywania surowego mięsa i niepasteryzowanego mleka oraz krótko (1–2 dni) trzymać te produkty w lodówce z dala od gotowanych i gotowych do spożycia potraw. Nie jest zalecane spożywanie miękkich serów typu: feta, brie czy camembert. Ponadto, należy dokładnie myć surowe warzywa przed jedzeniem, podobnie jak ręce i sprzęt po każdej czynności z niegotowanymi produktami. W przypadku epidemii należy dążyć do ustalenia źródła zakażenia i dróg przenoszenia drobnoustroju.

Listeria monocytogenes jest jednak bardzo wrażliwa na działanie wysokiej temperatury – w 60ºC ginie po ok. 10 minutach, a w wyższych temperaturach – po paru sekundach dlatego jak informuje EFSA konsumenci aby zmniejszyć ryzyko infekcji Listerią monocytogenes z zamrożonej kukurydzy powinni odpowiednio ogrzewać warzywa, które nie są produktami gotowymi do spożycia.

Zobacz:
Raport EFSA z dnia 22 marca 2018 

Zdzisław Gliński, Krzysztof Kostro, Listerioza współczesnym zagrożeniem, Życie Weterynaryjne, 2012, 87(7)

Anna Jurkiewicz , Weronika Oleszczak Momot, Listeria monocytogenes jako problem zdrowia publicznego, Medycyna Ogólna i Nauki o Zdrowiu, 2015, Tom 21, Nr 1, 29–32

UDOSTĘPNIJ

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Zostaw komentarz
Proszę wpisz nazwę użytkowniak