Jak wynika z danych uzyskanych przez fundację Instytut Ochrony Praw Konsumentów w Polsce od kilku lat systematycznie wzrasta liczba zatruć Salomonoellą. W ubiegłym roku – według danych Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny – liczba zachorowań – po raz pierwszy od 2007 roku – przekroczyła barierę 10 tys. zachorowań rocznie.

W roku 2016 odnotowano w Polsce aż 10.016 przypadków salmonellozy. W tym roku liczba zachorowań nadal się zwiększa: do 15 października br. odnotowano aż 8.153 przypadków, tj. o 232 więcej, niż w tym samym okresie ub. roku. Wraz ze wzrostem zachorowań spowodowanych pałeczkami Salomonelli odnotowano w 2016 roku nagły 90-procentowy wzrost liczby zgłoszeń zgonów z powodu salmonellozy. Jak wynika z danych, Państwowej Inspekcji Sanitarnej, w ub. roku była ona przyczyną 17 przypadków zgonów.

Zgodnie z ustawą o zapobieganiu i zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych (w tym salmonellozy) lekarz, który podejrzewa lub rozpozna salomonellozę, a tym bardziej stwierdzi zgon z jej powodu, zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić o tym służby Państwowej Inspekcji Sanitarnej (PIS). Do końca września br. PIS otrzymała już 13 zgłoszeń zgonów, których przyczyną miałyby być salmonellozy. W 2016 r. wpłynęło 17 takich zgłoszeń, rok wcześniej tylko 9, co oznacza wzrost o blisko 90%. Ministerstwo Zdrowia, które nadzoruje PIS zastrzega jednak , że dane te mogą mieć „jedynie orientacyjny charakter”. W Polsce bowiem za jedyne oficjalne statystyki dotyczące przyczyn zgonów uznaje się te podawane przez Główny Urząd Statystyczny. Według ciągle wstępnych danych GUS, w 2016 r. w Polsce odnotowano 8 zgonów z powodu salmonelloz, a rok wcześniej 5, co i tak oznacza wzrost o 60%. Nie wiadomo, z czego wynikają różnice pomiędzy statystykami PIS (która zajmuje się tym na co dzień) a GUS, przecież tylko zbierającego i przetwarzającego dane.
– Obawiamy się, że salmonelloza stanowi coraz większe zagrożenie dla bezpieczeństwa obrotu żywnością, a tym samym zdrowia Polaków. Fakt zdaje się być bagatelizowany przez urzędników, zwłaszcza z Ministerstwo Rolnictwa. Salmonelloza zbiera i to coraz większe śmiertelne żniwo – mówi Klaudia Anioł, prezes Fundacji Instytutu Ochrony Praw Konsumentów.

Instytut Ochrony Praw Konsumentów zwrócił się do sejmowej Komisji Zdrowia oraz sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi z prośbą o zwołanie posiedzenia połączonych komisji w celu analizy zjawiska dramatycznego wzrostu zatruć pałeczkami Salomonelli w Polsce.

 

Przeczytaj  również:

RZECZPOSPOLITA, 21.11.2017: „Salmonella znowu atakuje”
Ze statystyk przekazanych przez Instytut Ochrony Praw Konsumentów wynika, że w ostatnich latach rosła liczba ognisk etiologii salmonelli (zakażeń). W 2016 r. było ich 246, rok wcześniej 189 wobec 175 w 2014 r. Do końca czerwca br. według wstępnych danych PIS zanotowano 83 ogniska, w tym sześć zbiorowych, gdzie liczba chorych przekroczyła 25 osób…

FIOPK, 02.11.2017: „Blisko połowa mięsa drobiowego i jaj zakażonych SALOMONELLĄ w Europie pochodzi z Polski”
Tylko w tym roku w prowadzonym przez Komisję Europejską systemie RASFF, wczesnego ostrzegania o niebezpiecznej żywności i paszach umieszczono aż 45 ostrzeżeń o bakteriach Salmonella wykrytych w mięsie drobiowym i jajach konsumpcyjnych pochodzących z Polski. Ujawnione przypadki stanowią 47,4% wszystkich tegorocznych alertów w RASFF, dotyczących tej kategorii produktów…

UDOSTĘPNIJ

1 KOMENTARZ

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Zostaw komentarz
Proszę wpisz nazwę użytkowniak