Historyczna poznańska synagoga na przestrzeni roku prawdopodobnie już drugi raz zmienia właściciela. Gmina żydowska raz informuje, że zawsze będzie współwłaścicielem nieruchomości, innym razem, że nieruchomość sprzedano.

W połowie listopada br. Radio Poznań jako pierwsze podało informację, że poznańska synagoga znajdująca się na rogu ulic Wronieckiej i Stawnej została sprzedana przez gminę żydowską. Wg radia synagoga została sprzedana miesiąc wcześniej, w październiku br.

Jak ustaliła fundacja Instytut Ochrony Praw Konsumentów nieruchomość, która przez ostatnie 17 lat była własnością gminy żydowskiej, prawdopodobnie na przestrzeni ostatniego roku mogła zmienić właściciela już dwukrotnie.  Pierwszy wpis roszczenia o przeniesienie własności nieruchomości pojawił się w poznańskim sądzie już 15 lipca br.  Zanim w sądowych księgach wieczystych nieruchomości ujawniono nowego właściciela lub współwłaściciela, który złożył ten wniosek,  już dnia 24 października 2019 do sądu trafił kolejny wniosek o kolejną zamianę wpisu dotyczącego własności / współwłasności nieruchomości, co każe domniemywać, że ponownie zmienił się jej właściciel albo nieruchomość została objęta współwłasnością.  Nie wiadomo kto jest nabywcą nieruchomości, który uzyskał prawo własności do nieruchomości od Gminy Żydowskiej oraz kto został jej ewentualnym kolejnym właścicielem.

Instytut Ochrony Praw Konsumentów zwrócił się do Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Poznaniu z prośbą o odpowiedzi na pytania i lub komentarz dotyczący synagogi dwukrotnie.

Po raz pierwszy pytania dotyczące własności nieruchomości wysłaliśmy do gminy 8 października br.  po uzyskaniu informacji, że w lipcu do sądu trafił wniosek o dokonanie wpisu w księgach wieczystych nieruchomości nowego właściciel lub współwłaściciela synagogi. Zapytaliśmy wówczas dlaczego Gmina Żydowska w Poznaniu podjęła decyzję o pozbyciu się budynku synagogi przy ul. Wronieckiej w Poznaniu oraz kto jest nowym właścicielem budynku synagogi przy ul. Wronieckiej?

Na żadne z przesłanych wówczas pytań nie otrzymaliśmy żadnej odpowiedzi. Udało nam się jednak porozmawiać telefonicznie 16 października br. z przewodnicząca gminy Alicją Kobus, która oświadczyła kategorycznie, że „Na dzień dzisiejszy właścicielem jest Gmina Wyznaniowa Żydowska”.  Zapytana natomiast o wpis zmiany właściciela synagogi, który w lipcu wpłynął do sądu Alicja Kobus wyjaśniła: „Gmina nie pozbyła się nieruchomości. My (Gmina Żydowska – przyp. Instytut) jesteśmy współwłaścicielami i będziemy na zawsze. Tam będzie muzeum, tam będzie miejsce sprawiedliwych, oprócz innych rzeczy, które spółka będzie chciała tam wypracować razem z nami”. Przewodnicząca nie wyjaśniła jednak, jaką „spółkę” miała na myśli.

Kiedy 3 tygodnie dni po naszej rozmowie telefonicznej z Alicją Kobus uzyskaliśmy informację, że 24 października br.  do  sądu trafił kolejny, drugi już w tym roku wniosek o zamianę wpisu dotyczącego własności / współwłasności nieruchomości, co może oznaczać, że ponownie zmienił się jej właściciel, 4 listopada br. znowu zwróciliśmy się do Gminy Żydowskiej w Poznaniu z prośbą o informacje na ten temat i ewentualny komentarz. Zapytaliśmy m.in. Czy nieruchomość zmienia właściciela  i czy zawarto kolejną umową zobowiązującą właściciela do przeniesienia własności nieruchomości oraz kto jest nowym właścicielem nieruchomości i jakie ma plany związane z budynkiem dawnej synagogi?   Niestety, nie otrzymaliśmy żadnej odpowiedzi na nasze pytania ani żadnego komentarza gminy żydowskiej, który moglibyśmy umieścić w artykule.

14 listopada Radio Poznań ujawniło informację, że Gmina żydowska sprzedała synagogę. Dziennikarzom radia udało się potwierdzić informacje o sprzedaży nieruchomości u przewodniczącej gminy Alicji Kobus, która jednak nie ujawniła kto jest nowym właścicielem.

Poznańska synagoga została zbudowana w latach 1906-1907 i służyła poznańskim Żydom jako miejsce modlitwy do 9 września 1939 r. Po wkroczeniu wojsk niemieckich do Poznania okupanci zdewastowali bożnicę, usuwając z niej gwiazdy Dawida, a w 1940 r. Niemcy przebudowali budynek na krytą pływalnię dla żołnierzy Wehrmachtu. Budowla została wówczas pozbawiona efektownej architektonicznie kopuły a historyczną bryłę budynku zakryły liczne dobudówki. Po wojnie władze PRL-u utrzymały basen w synagodze. Gmina żydowska odzyskała bożnicę w 2002 r. wraz z działającym basenem, który zamknięto dopiero w 2011 roku. Od tego czasu budynek nie jest użytkowany.

Komentarz fundacji Instytut Ochrony Praw Konsumentów:

„Możliwe, że gmina żydowska i jej przewodnicząca, która od 17 lat szukała pomysłu i finansów, właśnie przystąpiła do realizacji projektu inwestycyjnego, którego efektem będzie rewitalizacja zabytkowej poznańskiej synagogi. Możliwe jest też, że chodzi tylko (albo aż) o pozbycie się w dobrej cenie zrujnowanego budynku w centrum miasta i przecięcie węzła gordyjskiego, jakim dla gminy mógł być trwający od lat spór środowisk żydowskich na temat „ile synagogi w synagodze” i dalszego przeznaczenia popadającego w ruinę budynku. Naszym zdaniem, każde z powyższych rozwiązań jest dobre, jeśli tylko budynek zostanie uratowany: wyremontowany lub zmodernizowany i zamiast straszyć zacznie żyć nowym życiem. A co, jeśli będzie to życie  kolejnego luksusowego hotelu lub apartamentowca z poniemieckim basenem? Wszystkie te kwestie zysków i strat, również tych pozamaterialnych, wizerunkowych i kulturowych, związanych ze zbyciem synagogi przez gminę należy pozostawić wyłącznie ocenie żydowskich organizacji wyznaniowych i Żydom. Nam, jako gojskiej organizacji konsumenckiej, pozostaje już tylko, jak radziła nam zresztą przewodnicząca gminy Alicja Kobus, zajmować się pomidorami a nie synagogą.

– Jerzy Jurczyński, fundacja Instytut Ochrony Praw Konsumentów”.

Stan techniczny budynku historycznej poznańskiej synagogi w filmie eksploratorów z 2017 roku

Budynek synagogi z lotu ptaka (materiał udostępniony w Internecie przez Gminę Żydowską Poznań) – nagranie 1

Budynek synagogi z lotu ptaka (materiał udostępniony w Internecie przez Gminę Żydowską Poznań) – nagranie 2

 

 

 

 

 

 

UDOSTĘPNIJ

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Zostaw komentarz
Proszę wpisz nazwę użytkowniak