Sprzedają w Polsce tanie polisy OC za pośrednictwem brokerów. Duński organ nadzoru finansowego we współpracy z polską Komisją Nadzoru Finansowego nałożył karę na Gefion Insurance – firmę ubezpieczeniową z Kopenhagi.

Duński organ nadzoru finansowego  Finanstilsynet opublikował komunikat dotyczący wyników kontroli w Gefion Insurance A/S.  W wyniku kontroli stwierdzono min. :  nieprawidłowości w procesie wyliczania rezerwy składek, nieprawidłowości w zakresie ustalania kwot należnych z tytułu umów reasekuracji, nieprawidłowości w zakresie wyliczania wielkości efektu ograniczenia ryzyka z tytułu umów reasekuracji, nieprawidłowości w odniesieniu do przeprowadzania własnej oceny ryzyka i wypłacalności, nieprawidłowości w odniesieniu do umów outsourcingu dotyczących zarządzania aktywami. W kontrolę prowadzoną przez Finanstilsynet zaangażowani byli inspektorzy polskiej Komisji Nadzoru Finansowego, którzy przeprowadzili badanie działalności ubezpieczeniowej Gefion Insurnace A/S wykonywanej na terytorium Polski w obszarze likwidacji szkód.  Finanstilsynet podjął decyzję o nałożeniu na Gefion Insurance A/S narzutu kapitałowego w wysokości 39,2 miliona koron duńskich (około 22,3 mln złotych), w wyniku czego wskaźnik wypłacalności Gefion wg stanu na dzień 31 maja 2019 r. został ustalony na poziomie 86%.

Firma Gefion Insurance A/S z siedzibą w Kopenhadze  nie jest podmiotem nadzorowanym przez polską Komisję Nadzoru Finansowego i podlega nadzorowi duńskiemu Finanstilsynet. Jednak, podobnie jak wiele innych zagranicznych firm ubezpieczeniowych, korzystając ze swobodny wykonywania działalności ubezpieczeniowej w ramach Unii Europejskiej firma Gefion oferuje polskim konsumentom ubezpieczenia komunikacyjne OC, AC, polisy NWW oraz turystyczne . Reklamuje się jako „europejskie towarzystwo ubezpieczeniowe działające od 2015 roku”. Przedstawicielem Gefion Insurance A/S w Polsce jest Polins Sp. z o.o. , a szkody likwiduje firma Crawford Polska Sp. z o.o.

Już na początku 2018 roku działalność duńskiego ubezpieczyciela w Polsce  wzbudziło zainteresowanie Rzecznika Finansowego. W roku 2018 do Rzecznika Finansowego  trafiło łącznie 183 skarg klientów Gefion. W styczniu 2019 Rzecznik Finansowy poinformował Komisję Nadzoru Finansowego o nieprawidłowościach dostrzeganych w funkcjonowaniu zakładu ubezpieczeń Gefion Insurance A/S, głównie w obszarze obowiązkowego ubezpieczenia komunikacyjnego OC. Rzecznik Finansowy zwracał wówczas uwagę  na szereg nieprawidłowości w działaniach duńskiej firmy – m.in. opieszałość w wypłatach należnego odszkodowania, zaniżanie należnego odszkodowania poprzez stosowanie w kalkulacji kosztów naprawy pojazdów zamienników części oryginalnych oraz nieuprawnione kwalifikowanie szkód, jako tzw. całkowitych, poprzez zaniżanie wartości pojazdu nieuszkodzonego z dnia szkody  przy jednoczesnym zawyżeniu kosztów naprawy. Praktyki stosowane przez Gefion zostały uznane przez Rzecznika Finansowego za sprzeczne z wytycznymi KNF dotyczącymi likwidacji szkód  z ubezpieczeń komunikacyjnych. Łącznie, jak ujawnił w kwietniu 2018 KNF, do urzędu KNF wpłynęło ok. 40 skarg na działalność Gefion Insurance A/S. Dotyczyły one podejrzeń łamania przepisów prawa, co miało prowadzić do naruszenia interesu ubezpieczających, ubezpieczonych i uprawnionych z umów ubezpieczenia. Problemy polskich konsumentów związane z działalnością Gefionu były sygnalizowane również innym instytucjom odpowiedzialnym za ochronę konsumentów, czyli Urzędowi Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Ubezpieczeniowemu Funduszowi Gwarancyjnemu, a także Polskiej Izbie Ubezpieczeń.

– Gefion, choć zarabia na polisach sprzedawanaych polskim konsumentom,  nie podlega polskim organom nadzorującym rynek ubezpieczeń i rynek finansowy. Firma ta, podobnie jak wiele innych zagranicznych firm ubezpieczeniowych prowadzi bowiem działalność w Polsce tylko poprzez pośredników, brokerów na zasadzie swobody przepływu usług w Unii Europejskiej. To poważna luka legislacyjna, która powinna być pilnie wyeliminowana. Polskie instytucje odpowiedzialne za bezpieczeństwo rynku ubezpieczeniowego i finansowego muszą mieć możliwość wykluczania z krajowego rynku zagranicznych graczy, którzy nie przestrzegają zasad i wymagań, jakie są egzekwowane wobec towarzystw ubezpieczeniowych  zarejestrowanych w Polsce– mówi Klaudia Anioł, prezes fundacji Instytut Ochrony Praw Konsumentów.

KONFLIKT INTERESÓW:  Fundacja Instytut Ochrony Praw Konsumentów jest niezależną organizacją pozarządową,  nie jest powiązana z przemysłem lub organizacjami przedsiębiorców i nie prowadzi działalności gospodarczej.  Instytut nie jest powiązany z jakąkolwiek partią polityczną; nie korzysta ze wsparcia finansowego Unii Europejskiej.

 

ZOBACZ:

UDOSTĘPNIJ

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Zostaw komentarz
Proszę wpisz nazwę użytkowniak