Podwyżka podatku akcyzowego na papierosy. Pierwsza od 6 lat.  Cena papierosów może wzrosnąć w przyszłym roku o około 10%. Rządowi eksperci wyliczają, że w przyszłym roku za paczkę papierosów zapłacimy około 1,02 zł więcej.  

Do Sejmu trafił rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym. Projekt zakłada m.in. wzrost podatku na papierosy i tzw. podgrzewany tytoń, czyli nowatorskie wyroby tytoniowe. Obecnie podatek akcyzowy od papierosów wynosi 206,76 zł za każde 1000 sztuk i 31,41% maksymalnej ceny detalicznej. Stawka 206,76 zł za każde 1000 sztuk obowiązuje od 1 stycznia 2014 roku, natomiast kwota podatku liczona jako 31,41% maksymalnej ceny detalicznej obowiązuje od roku 2009. W przyszłym roku podatek akcyzowy na papierosy wzrośnie do kwoty 228,10 zł za każde 1000 sztuk i 32,05% maksymalnej ceny detalicznej. Zgodnie z wyliczeniami rządowych ekspertów zmiana ta wpłynie na wzrost cen detalicznych paczki (20 szt.) papierosów o ok. 1,02 zł w stosunku do przeciętnej tegorocznej ceny papierosów.

Nowatorskie wyroby tytoniowe obecnie nie są objęte żadnym efektywnie naliczanym podatkiem akcyzowym. Planowana stawka podatku akcyzowego  na wyroby nowatorskie, który ma obowiązywać od 1 lipca 2020 r.  miała wynosić 141,29 zł za każdy kilogram i 31,41% średniej ważonej detalicznej ceny sprzedaży tytoniu do palenia. Nowa propozycja rządu zawarta w projekcie ustawy zakłada podwyższenie tej kwoty do kwoty 155,79 zł za każdy kilogram i 32,05% średniej ważonej detalicznej ceny sprzedaży tytoniu do palenia. W rządowym projekcie nie zmieniono natomiast stawki podatku akcyzowego na płyny do papierosów elektronicznych, który  ma efektywnie obowiązywać od 1 lipca 2020 roku i wynosić 0,50 zł za 1 ml płynu do papierosów elektronicznych.

Jednym z głównych kryteriów specjalnego opodatkowania wyrobów tytoniowych jest wysoka kumulacja zysku, który powstaje w wyniku niewielkich kosztów wytworzenia danego wyrobu akcyzowego przy znacznym zysku ze sprzedaży końcowego wyrobu.  Dlatego wszystkie wyroby tytoniowe, co do zasady, zgodnie z doktryną przyjętą powszechnie w ramach Unii Europejskiej (w tym Polski) są obciążone podatkiem akcyzowym w większym stopniu aniżeli inne produktu ( dowiedz się więcej Tutaj)

Akcyza jest również elementem ograniczania konsumpcji wybranych produktów, które są szkodliwe dla zdrowia (wyroby tytoniowe, alkohol), a ich konsumpcja jest przyczyną powstawania kosztów ekonomicznych jakie państwo musi ponosić w obszarze ochrony zdrowia. Zadaniem wysokiego podatku na  wyroby tytoniowe jest wzrost ich ceny detalicznej w celu ograniczenie ich konsumpcji, szczególnie przez osoby młode. Zdaniem Światowej Organizacji Zdrowia i wielu ekspertów wyższy podatek akcyzowy na wyroby tytoniowe i wyższe ceny wyrobów tytoniowych to jedne z najskuteczniejszych narzędzi ograniczania rozpowszechnienia i używania wyrobów tytoniowych. Branża tytoniowa uważa, że efektem planowanej w 2020 roku podwyżki podatku będzie ogromny wzrost szarej strefy. Zarzuca polskiemu rządowi, że decyzje o podwyżce podatku podjął bez konsultacji z branżą.

W Polsce podatek akcyzowy istnieje od momentu odzyskania niepodległości. W dwudziestoleciu międzywojennym akcyzą były objęte m.in. cukier, piwo, napoje winne, oleje mineralne, drożdże, kwas octowy, energia elektryczna. W 1947 r. została dokonana kodyfikacja prawa akcyzowego (dekret z 3 lutego 1947 r. prawo akcyzowe (Dz.U. z 1947 r. nr 29, poz. 122)), jednak już w 1948 r. podatek akcyzowy został zastąpiony przez powszechny podatek obrotowy. Podatek akcyzowy został przywrócony na mocy ustawy z 8 stycznia 1993 o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym.

Stawki podatku akcyzowego na papierosy 2009-2020 (oprac. Instytut Ochrony Praw Konsumentów)

Stawki podatku akcyzowego na papierosy 2009-2020 (oprac. Instytut Ochrony Praw Konsumentów)

 

UDOSTĘPNIJ

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Zostaw komentarz
Proszę wpisz nazwę użytkowniak