Tylko w tym roku w prowadzonym przez Komisję Europejską systemie RASFF, wczesnego ostrzegania o niebezpiecznej żywności i paszach umieszczono aż 45 ostrzeżeń o bakteriach Salmonella wykrytych w mięsie drobiowym i jajach konsumpcyjnych z pochodzących z Polski. Ujawnione przypadki stanowią 47,4% wszystkich tegorocznych alertów w RASFF, dotyczących tej kategorii produktów.

Z danych RASFF wynika, że bezpieczeństwo polskich towarów drobiarskich pogarsza od dwóch lat. 47,4% tegorocznych alertów w RASFF dotyczących jaj konsumpcyjnych i mięsa drobiowego pochodzi z Polski. Dla porównania, w tym samym okresie nie było żadnych zgłoszeń dotyczących produktów z Wielkiej Brytanii (wicelider w europejskiej produkcji drobiu), czy Finlandii. W 2016 r. w systemie RASFF zarejestrowano 51 przypadków bakterii Salmonella znalezionych na polskich produktach, co stanowiło 44,7% wszystkich zgłoszeń dotyczących skażenia mięsa drobiowego i jaj w całej UE. W 2015 r. w systemie RASFF było „tylko” 29 zgłoszeń dotyczących żywności Polski.

– Według ekspertów, których pytaliśmy o przyczynę tak fatalnego stanu ochrony przed Salomonellą, źródłem tych niepokojących zjawisk może być brak skutecznego programu bioasekuracji. Będziemy zabiegali o jak zwołanie w tej sprawie wspólnego posiedzenia sejmowej komisji zdrowia i rolnictwa – mówi Klaudia Anioł, prezes fundacji Instytut Ochrony Praw Konsumentów.

System Wczesnego Ostrzegania o Niebezpiecznej Żywności i Paszach RASFF jest europejskim systemem służącym do wymiany informacji pomiędzy organami urzędowej kontroli o żywności, paszy i materiałach do kontaktu z żywnością, potencjalnie niebezpiecznych dla zdrowia ludzi, zwierząt lub środowiska i działaniach następczych prowadzonych w wyniku zidentyfikowania takich produktów. W Polsce siecią systemu RASF kieruje Główny Inspektor Sanitarny.

ŹRÓDŁORASFF
UDOSTĘPNIJ

1 KOMENTARZ

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Zostaw komentarz
Proszę wpisz nazwę użytkowniak