Pod groźbą podjęcia kroków prawnych przeciwko fundacji Instytut Ochrony Praw Konsumentów, niemiecki koncern chemiczny BASF wezwał nas do zmiany treści artykułu prezentującego informacje o zanieczyszczonym surowcu do produkcji pianek i materacy, jaki 14 listopada br. opublikowaliśmy na naszej witrynie internetowej. Zdaniem BASF, publikacja ta „narusza wizerunek i dobre imię BASF”. Poniżej prezentujemy treść wezwania, jakie BASF skierował pod naszym adresem. Czy powinniśmy spełnić żądanie niemieckiego koncernu?

Warszawa, dnia 24.11.2017

WEZWANIE DO ZANIECHANIA NARUSZEŃ

         Działając w imieniu Spółki BASF Polska Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, przy Al. Jerozolimskich 154 (zwanej dalej ,,BASF’’), z uwagi na rozpowszechnianie na stronie internetowej prowadzonej przez Państwa Fundację, dostępnej pod adresem: http://prawakonsomentow.org.pl/, w artykule zatytułowanym ,,Poważna awaria w zakładach BASF. Producenci ustalają gdzie trafiły rakotwórcze materace i pianki. Do Polski?’’ (zwanym dalej ,,Artykułem’’) nieprawdziwych informacji, naruszających wizerunek i dobre imię BASF, niniejszym wzywam Państwa:

a) do zamieszczenia pod Artykułem sprostowania o następującej treści:

Sprostowanie: Fundacja Instytut Ochrony Praw Konsumentów informuje, iż poprzednia wersja artykułu zawierała nieścisłe informacje. Niezależni rzeczoznawcy (m.in.: Bawarski Urząd ds. Zdrowia i Bezpieczeństwa Żywności w Erlangen, Federalny Instytut Oceny Ryzyka w Berlinie czy stowarzyszenie EUROPUR), oraz eksperci firmy BASF, przeprowadzili testy, które potwierdziły, że nie istnieje zagrożenie związane z korzystaniem z mebli i materacy wyprodukowanych z zanieczyszczonego TDI. a także, że nie ma zagrożenia dla zdrowia personelu pracującego z tym materiałem. Tym samym, niezgodne z prawdą były zawarte w artykule sformułowania odnoszące się do ,,rakotwórczych pianek i materacy’’.

przy użyciu czcionki takiego samego kroju oraz co najmniej takiej samej wielkości, jak reszta tekstu Artykułu.

b) do zamieszczenia na Państwa profilu w serwisie Facebook, dostępnym pod adresem:

https://www.facebook.com/prawakonsumentow  odnośnika w w/w artykułu zawierającego sprostowanie, wraz z następującą treścią (w opisie odnośnika):

,,Informujemy, że w pierwotnym artykule, dotyczącym pianek poliuretanowych i materacy zawarte zostały nieprawidłowe informacje o niebezpieczeństwie korzystania z tych produktów’’

c) do zmiany treści Artykułu, znajdującego się pod adresem http://prawakonsumentow.org.pl/powazna-awaria-w-zakładach-basf-producenci-ustalają-gdzie-trafiły-rakotwórcze-materace-i-pianki-do-polski/ , poprzez:

i)  zmianę tytułu z: ,,Poważna awaria w zakładach BASF. Producenci ustalają gdzie trafiły rakotwórcze materace i pianki. Do Polski?’’

 na:

,,Awaria w zakładach BASF. Producenci ustalają gdzie trafiły zanieczyszczone materace i pianki. Do Polski?’’

ii) zmianę treści zdania z: ,,Niemiecki koncern chemiczny BASF ujawnił, że około 7,5 tys. ton TDI, czyli 2,4-diizocyjanianotoluenu wyprodukowanego przez koncern w fabryce Ludwigshafen jest skażone rakotwórczym środkiem 1,4 -dichlorobenzen (DCB).’’

na:

,,Niemiecki koncern chemiczny BASF poinformował bezpośrednio swoich klientów, że podczas produkcji około 7,5 tys. ton TDI, czyli 2,4-diizocyjanianotoluenu wyprodukowanego w okresie od 25 sierpnia do 29 września b.r. przez koncern w fabryce w Ludwigshafen, doszło do przekroczenia w produkcie norm zawartości potencjalnie szkodliwym dla zdrowia środkiem 1,4 – dichlorobenzen (DCB). Około 2/3 z powyższej ilości TDI zostało niezwłocznie wstrzymane, przed przetworzeniem na materace lub pianki dla użytkowników końcowych z uwagi na dbałość firmy o zapewnienie klientom najwyższej jakości dostaw.’’

iii) zmianę w treści całego Artykułu stwierdzenia: ,,rakotwórcze materace’’ lub ,,rakotwórcze pianki’’ na ,,materace zawierające zanieczyszczone TDI’’ lub pianki zawierające zanieczyszczone TDI’’ – jak wskazano powyżej, niezależne badania wykazały, iż końcowe produkty wyprodukowane z zanieczyszczonego TDI, podczas produkcji którego przekroczono normy ilości DCB, nie są rakotwórcze, ani niebezpieczne dla zdrowia.

iv) zmianę zdjęcia w tle artykułu na neutralne ( związane z produkowanymi piankami/ materacami etc.). Obecne zdjęcie (przedstawiające 3 małpy zakrywające usta, oczy i uszy, które symbolizują m.in. milczenie) może naruszać dobre imię BASF poprzez sugerowanie zatajenia sprawy, podczas gdy BASF niezwłocznie poinformowało odbiorców produktów o wykrytych zanieczyszczeniach.

W przypadku braku zadośćuczynienia niniejszemu wezwaniu, nie wykluczamy podjęcia dalszych kroków prawnych.

Informacyjnie, BASF Polska Sp. z o. o. pragnie podkreślić, iż zrealizowała niezwłocznie szerokie działania komunikacyjne w celu poinformowania o sytuacji wszystkich bezpośrednich odbiorców TDI. Dla zapewnienia klientom najwyższej jakości dostaw, firma zaproponowała także odbiór wadliwej partii towaru i pokrycie kosztów jego zwrotu.

 

Z poważaniem,

(-)

BASF Polska Sp. z o.o.

UDOSTĘPNIJ

2 KOMENTARZE

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Zostaw komentarz
Proszę wpisz nazwę użytkowniak