Tylko organizatorzy zbiórek charytatywnych i dobroczynnych w gotówce lub w naturze prowadzonych w miejscu publicznym mają obowiązek sporządzania i publikowania informacji o zebranych środkach i sposobie ich rozdysponowania. Jak wynika z sondażu przeprowadzonego dla FIOPK, 90% Polaków oczekuje, że również organizatorzy zbiórek internetowych będą publikować informacje o zebranych środkach i sposobie ich rozdysponowania. Może chodzić nawet o kwotę około 200 mln złotych rocznie, jakie Polacy przekazują w internecie na cele charytatywne i pomoc potrzebującym.

Jak wynika z sondażu przeprowadzonego na zlecenie fundacji Instytut Ochrony Praw Konsumentów, ponad 80% dorosłych Polaków przekazuje pieniądze na cele charytatywne i pomoc potrzebującym. Najczęściej pomoc taka jest przekazywana gotówką podczas tradycyjnych zbiórek „do puszki” (71%). Ponad 65% Polaków angażuje się w pomoc charytatywną dokonując darowizny za pomocą SMS (32%) oraz przelewu bankowego i płatności kartą (34%). Okazuje się jednak, że większość Polaków nie wie dokładnie jakiego rodzaju obowiązki mają organizatorzy różnego rodzaju zbiórek pieniędzy np. w kwestii sporządzania informacji o zebranej kwocie i jej rozdysponowaniu. 75% osób nie wie, że organizatorzy zbiórek internetowych lub prowadzonych za pomocą SMSa nie mają żadnego obowiązku publicznego rozliczania się z zebranej kwoty i jej rozdysponowania.

– Zgodnie z obowiązującymi obecnie przepisami tylko organizatorzy zbiórek charytatywnych i dobroczynnych w gotówce lub w naturze prowadzonych w miejscu publicznym mają obowiązek sporządzania i publikowania informacji o zebranych środkach i sposobie ich rozdysponowania. Mają również obowiązek uprzedniej elektronicznej rejestracji zbiórki na portalu zbiórek publicznych prowadzonym przez MSWiA. – wyjaśnia Klaudia Anioł prezes fundacji Instytut Ochrony Praw Konsumentów. Dodaje, że informacje o zgłoszonych zbiórkach publicznych są publikowane na witrynie internetowej zbiorki.gov.pl prowadzonej przez MSWiA.

Obowiązków takich od 3 lat nie ma żaden organizator zbiórki, podczas której darczyńcy wpłacają pieniądze na rzecz pomocy potrzebującym za pomocą SMS, płatności kartą, przelewem lub z użyciem systemu płatności on-line. Przeprowadzona na wniosek organizacji pozarządowych w 2014 nowelizacja ustawy o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych praktycznie pozbawiła instytucje państwowe możliwości weryfikowania i oceny wiarygodności zbiórek internetowych, całkowitą kontrolę nad nimi przekazała „w ręce obywateli”.

Jak wynika z sondażu przeprowadzonych przez Instytut Ochrony Praw Konsumentów, 90% dorosłych Polaków uważa, że wszyscy organizatorzy zbiórek na cele dobroczynne lub inne, powinni mieć obowiązek sporządzania i publikowania informacji o zebranej kwocie i jej rozdysponowaniu. Tylko 4% osób uważa, że organizatorzy zbiórek gromadzących środki za pomocą SMS i płatności elektronicznych nadal nie powinni podlegać tej formie nadzoru publicznego.

W 2016 r. Polacy wpłacili na zbiórki internetowe około 200 mln. Tylko część przekazywanych w ten sposób darowizn jest opodatkowana. Organizatorzy zbiórek muszą informować fiskusa o zebranej kwocie, tylko jeśli przekroczyła ona wartość 4902 zł i przynajmniej jedna z wpłat równała się temu limitowi – tłumaczą w Internecie przedstawiciele branży crowdfundingowej.

O badaniu
Badanie „BADANIA POLAKÓW W WIEKU 18-65 LAT – POSTAWY WOBEC ORGANIZACJI ZBIÓREK PIENIĘDZY” przeprowadzone zostało na zlecenie fundacji Instytut Ochrony Praw Konsumentów w lipcu 2017 przez 3D Market metodą wywiadów telefonicznych CATI. Liczba wywiadów: N=1000. Próba ogólnopolska losowo-kwotowa próba Polaków w wieku 18-65 lat; kwoty na płeć, wiek, wielkość miejscowości zamieszkania i województwo. Nałożone kwoty na wiek i płeć, kontrolowane były krzyżowo, natomiast zmienna województwo i wielkość miejscowości niezależnie. W końcowej fazie realizacji, kwoty mogły zamknąć się w sposób, który wymagałby poszukiwania nieistniejących grup np. mieszkańców miast powyżej 500 tys. w województwach, w których nie ma takich miast. Dlatego w samej końcowej fazie realizacji badania zastosowano możliwość nieznacznego poluzowania założonych kryteriów rekrutacyjnych.

Konflikt interesów
Badanie zostało przeprowadzone w lipcu 2017 r. z zachowaniem zasad bezstronności i i bezinteresowności oraz zostało sfinansowane ze środków własnych Fundacji Instytut Ochrony Praw Konsumentów. Fundacja nie ma powiązań ani finansowych zależności wobec jakiejkolwiek organizacji lub kogokolwiek prowadzącego działalność w zakresie prowadzenia zbiórek publicznych, crowdfundingu, płatności elektronicznych, usług bankowych.

ŹRÓDŁOFIOPK
UDOSTĘPNIJ

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Zostaw komentarz
Proszę wpisz nazwę użytkowniak