57% Polaków opowiada się za prawem do posiadania legalnej broni palnej do obrony rodziny lub domu – wynika z sondażu przeprowadzonego dla fundacji Instytut Ochrony Praw Konsumentów. Wystąpienie o posiadanie legalnej broni palnej rozważyłoby aż 52% mężczyzn i 26% kobiet, gdyby nie było to obarczone zbyt restrykcyjnymi przepisami i broń ta mogłaby być użyta do obrony we własnym domu.

Okazuje się, że ponad 60% Polaków nie wie, że Polska plasuje się na jednym z ostatnich miejsc w Europie pod względem posiadania broni palnej przez obywateli (np. w porównaniu do Szwajcarii lub Niemiec). Po przedstawieniu informacji, że Polska plasuje się na jednym z ostatnich miejsc w Europie pod względem posiadania broni palnej przez obywateli, większość Polaków (57%) opowiada się za tym, aby również Polacy mogli posiadać legalną broń palną do obrony rodziny lub domu po spełnieniu odpowiednich wymagań. Za prawem do posiadaniem legalnej broni do obrony rodziny i domu po spełnieniu określonych wymagań opowiedziało się 66% mężczyzn i 48% kobiet.

Obecnie zezwolenie na broń palną do obrony osobistej w Polsce mogą uzyskać tylko osoby, które udowodnią, że grozi im nadzwyczajne i realne niebezpieczeństwo. Jak wynika z danych Policji, w roku 2016 w całej Polsce pozwolenie na broń w celu ochrony osobistej wydano tylko 244 osobom. Ilość ta stanowiła niespełna 1,8% wszystkich wydanych pozwoleń na broń palną.
– W Czechach posiadanie broni do celów ochrony osobistej nie jest niczym nadzwyczajnym. W kraju liczącym 10,5 mln mieszkańców ponad 241 tys. osób posiada pozwolenia i broń „do obrony życia, zdrowia i własności”, którą mogą nosić przy sobie i w każdej chwili użyć dla celów „samoobrony” w warunkach określonych przepisami prawa”. Nasz sondaż pokazuje, że również Polacy są zainteresowani taką możliwością, oczywiście pod warunkiem weryfikacji osób ubiegających się o tego typu zezwolenie i broń. – dodaje Klaudia Anioł, prezes fundacji Instytut Ochrony Praw Konsumentów.

Badanie przeprowadzone w lipcu br. przez Instytut Ochrony Praw Konsumentów pokazuje, że 39% Polaków rozważyłoby wystąpienie o posiadanie legalnej broni palnej, gdyby nie było to obarczone zbyt restrykcyjnymi przepisami i broń ta mogłaby być użyta do obrony (w przypadku zagrożenia życia lub konieczności obrony swoich najbliższych lub do obrony we własnym domu). Wystąpienie o posiadanie legalnej broni palnej, gdyby nie było to obarczone zbyt restrykcyjnymi przepisami i broń ta mogłaby być użyta do obrony rozważyłoby aż 52% mężczyzn, ale również 26% kobiet.

Instytut Ochrony Praw Konsumentów spytał również Polaków o opinię na temat przepisów dotyczących użycia broni w sytuacji zagrożenia, jakie od niedawna obowiązuje w Czechach. Czeski parlament wprowadził prawo zezwalające obywatelom na użycie legalnie posiadanej broni w przypadku zagrożenia terrorystycznego. 53%, czyli ponad połowa dorosłych Polaków, popiera decyzję parlamentu Czech odnośnie użycia legalnej broni w przypadku zagrożenia terrorystycznego. Co ciekawe, decyzję parlamentu Czech odnośnie użycia legalnej broni w przypadku zagrożenia terrorystycznego popiera w Polsce aż 43% kobiet.

– Ostatnie nowelizacje kodeksu karnego pokazują że, polski rząd konsekwentnie umacnia prawo obywateli do obrony. Najwyższy czas iść krok dalej i umożliwić obywatelom dostęp do środków umożliwiających im skuteczną realizacje tego prawa do obrony w konfrontacji z brutalnym silniejszym napastnikiem – mówi Klaudia Anioł, prezes fundacji Instytut Ochrony Praw Konsumentów.

O badaniu
Badanie „BADANIA POLAKÓW W WIEKU 18-65 LAT – POSTAWY WOBEC BRONI PALNEJ” przeprowadzone zostało na zlecenie fundacji Instytut Ochrony Praw Konsumentów w lipcu 2017 przez 3D Market metodą wywiadów telefonicznych CATI. Liczba wywiadów: N=1000. Próba ogólnopolska losowo-kwotowa próba Polaków w wieku 18-65 lat; kwoty na płeć, wiek, wielkość miejscowości zamieszkania i województwo. Nałożone kwoty na wiek i płeć, kontrolowane były krzyżowo, natomiast zmienna województwo i wielkość miejscowości niezależnie. W końcowej fazie realizacji, kwoty mogły zamknąć się w sposób, który wymagałby poszukiwania nieistniejących grup np. mieszkańców miast powyżej 500 tys. w województwach, w których nie ma takich miast. Dlatego w samej końcowej fazie realizacji badania zastosowano możliwość nieznacznego poluzowania założonych kryteriów rekrutacyjnych.

Konflikt interesów
Badanie zostało przeprowadzone w lipcu 2017 r. z zachowaniem zasad bezstronności i i bezinteresowności oraz zostało sfinansowane ze środków własnych Fundacji Instytut Ochrony Praw Konsumentów. Fundacja nie ma powiązań ani finansowych zależności wobec jakiejkolwiek organizacji lub kogokolwiek prowadzącego działalność w zakresie handlu bronią lub amunicją, prowadzenia szkoleń strzeleckich lub strzelnic.

UDOSTĘPNIJ

4 KOMENTARZE

  1. Czy to badanie, pytania i zebrane dane są gdziekolwiek dostępne? Nie widzę tu ani odnośników ani choćby zadanych pytań. Fajnie się pokazuje procenty, ale ze statystyką można zrobic wszystko.

    • Badanie „BADANIA POLAKÓW W WIEKU 18-65 LAT – POSTAWY WOBEC BRONI PALNEJ” przeprowadzone zostało na zlecenie fundacji Instytut Ochrony Praw Konsumentów w lipcu 2017 przez 3D Market metodą wywiadów telefonicznych CATI. Liczba wywiadów: N=1000. Próba ogólnopolska losowo-kwotowa próba Polaków w wieku 18-65 lat; kwoty na płeć, wiek, wielkość miejscowości zamieszkania i województwo. Nałożone kwoty na wiek i płeć, kontrolowane były krzyżowo, natomiast zmienna województwo i wielkość miejscowości niezależnie. W końcowej fazie realizacji, kwoty mogły zamknąć się w sposób, który wymagałby poszukiwania nieistniejących grup np. mieszkańców miast powyżej 500 tys. w województwach, w których nie ma takich miast. Dlatego w samej końcowej fazie realizacji badania zastosowano możliwość nieznacznego poluzowania założonych kryteriów rekrutacyjnych.
      Karty badania są dostępne http://trybun.org.pl/2017/11/25/57-polakow-opowiada-sie-za-prawem-do-posiadania-legalnej-broni-do-obrony-rodziny-lub-domu/

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Zostaw komentarz
Proszę wpisz nazwę użytkowniak